Today's Weather

 

House Holding list of Ward No. -9
Type Your Name for Search :
Sl.No Holding No Old Holding No Name Father's Name
1 09/1 9/1 Sri Amanatullah Khan **
2 09/2 9/2 Sri Amanatullah Khan **
3 09/3 9/3 Sri Amanatullah Khan **
4 09/4 9/4 Sri Sahmiun Nisha **
5 09/5 9/5 Sri Sahimun Nisha **
6 09/6 9/6 Sri Priya Nath Dey **
7 09/7 9/8 Smti Sarajubala Dutta **
8 09/8 9/9 Sri Chitra Ranjan Das **
9 09/9 9/11 Sri B.M.Mazumdar **
10 09/10 9/12 Smti Sarubala Ghosh **
11 09/11 9/14 Sri Amar Ghosh **
12 09/12 9/15 Sri Abdul Mazid **
13 09/13 9/16 Sri Abdul Mazid **
14 09/14 9/17 Sri Abdul Barik **
15 09/15 9/18 Smti Kasimon Babi **
16 09/16 9/19 Smti Kasibon Bibi **
17 09/17 9/20 Sri Abdul Mazid **
18 09/18 9/21 Sri Munilal Gupta **
19 09/19 9/22 Sri Biswa Nath Kahar **
20 09/20 9/23 Sri Kartik Dey Lt Haripada Dey
21 09/21 9/24 Smti Nivarani Dey **
22 09/22 9/25 Smti Kajalrani Paul **
23 09/23 9/26 Sri Jugendra Paul **
24 09/24 9/26(A) Amrit Lal Paul **
25 09/25 9/26(B) Sri Nandalal Paul **
26 09/26 9/27 Sri Anil Kr Paul,Sunil Ch Paul,Sushil Ch Paul. Lt Pranballav Paul
27 09/27 9/28 Md Hidaytullah & ,Hasbullah Md Hanif
28 09/28 9/30 Sri Ramsoritra Saha **
29 09/29 9/31 Sri Ramsoritra Saha **
30 09/30 9/32 Sri Ram Nath Saha **
31 09/31 9/33 Badrun Nisha Lt Mobin Khan
32 09/32 9/34 Sri Abdul Rashid Lt mumtaz Ali
33 09/33 9/35 Sri Abdul Rashid Lt Mumtaz Ali
34 09/34 9/36 Sri Abdul Ali **
35 09/35 9/37 Smti Hushnara Begum Lt Mobin Khan
36 09/36 9/38 Sri Mahadev Chandra Paul **
37 09/37 9/39 Sri Bipin Chandra Debnath & Others Late Sisam Chandra Debnath
38 09/38 9/40 Sri Anant Sahu Late Beson sahu
39 09/39 9/41 Sri Anat Sahu Late Beson Sahu
40 09/40 9/42 Sri Anat Sahu Late Beson Sahu
41 09/41 9/43 Sri Anat Sahu Late Beson Sahu
42 09/42 9/44 Sri Ananta Sahu **
43 09/43 9/45 Sri Md Rauf Md Hanif **
44 09/44 9/46 Sri Jiauddin Ahmed **
45 09/45 9/47 Smti Samsun Nisha Azizur Haque
46 09/46 9/48 Sri Amal Das Lt Padma Das
47 09/47 9/49 Smti Gita Sen Barman Sri Sudhir Sen Barman
48 09/48 9/50 Sri Prafulla Karmakar **
49 09/49 9/51 Sri Ram Chand **
50 09/50 9/52 Sri Ramanand Panday **
51 09/51 9/53 Sri Ramananda Panday **
52 09/52 9/54 Sri Ramanda Pandey **
53 09/53 9/55 Sri Gabhi Kanta Das Lt D.Das
54 09/54 9/56 Sri Mahananda Dey **
55 09/55 9/58 Sri Nirmal Kr Basu **
56 09/56 9/59 Sri Nirmal Kr Basu **
57 09/57 9/60 Sri Bahadur Ram **
58 09/58 9/61 Sri Abdul Mazid **
59 09/59 9/62 Late Abdul Hamid **
60 09/60 9/63 Sri Girish Gupta **
61 09/61 9/64 Sri Ram Saha **
62 09/62 9/65 Sriram Saha **
63 09/63 9/66 Dr Saytendra Nath Dutta **
64 09/64 9/68 Sri Sanjib Kr Sen **
65 09/65 9/71 Sri Harish Ch Dey **
66 09/66 9/73 Sri Gopi Ballav Paul **
67 09/67 9/74 Smti Uma Deorah,Abhishek Deorah **
68 09/68 9/76 Sri Ramananda Pandey **
69 09/69 9/77 L/O Ramananda Pandey,occup- Narayan Lal Srivastav **
70 09/70 9/72 Smti Ashalata Dey **
71 09/71 9/78 Sri Ramananda Sharma **
72 09/72 9/79 Sri Sipahi Prasad Tamuli L/O- Shasitanand Pandey Sri G.Ch Tamuli
73 09/73 9/80 Sri Basu Kumar Sharma Late Rameswar Sharma
74 09/74 9/81 Nirmal Chakraaborty **
75 09/75 9/82 Sri Achyata Nanda Panday **
76 09/76 9/83 L/O Ramananda Panday,H/O Janak Pasuwan Lt Kali Charan
77 09/77 9/85 Sri Surya Nath Pandey **
78 09/78 9/86 Sri A.Pandey **
79 09/79 9/87 Sri R.Pandey **
80 09/80 9/88 Muzibur Rohman **
81 09/81 9/89 Kaji Nurul Islam **
82 09/82 9/90 Sri Jarina Begum **
83 09/83 9/91 Smti Jarina Begum **
84 09/84 9/92 Smti Jarina Begum **
85 09/85 9/93 Md Hussain **
86 09/86 9/94 Sri Rabiul Ali Lt Rahmat Ali
87 09/87 9/95 Sri Rabiul Ali Lt Rahmat Ali
88 09/88 9/96 Sri Deo kumar Tiwari *
89 09/89 9/97 Sri Deo Kumar Tiwari **
90 09/90 9/98 Sri Rahmat Ali **
91 09/91 9/99 Sri Deo Kr Tiwari ***
92 09/92 9/100 Sri Jabar Ali **
93 09/93 9/101 Sri Parsu Ram Verma **
94 09/94 9/102 Sri Kala Suna Pal& Horen Pal **
95 09/95 9/103 Sri Kala Suna Pal **
96 09/96 9/104 Sri Ashok,Anup, & Pradeep Paul Lt S.K.Paul
97 09/97 9/105 Sri Heran Paul **
98 09/98 9/106 Smti Shanti Devi **
99 09/99 9/107 Smti Shanti Devi **
100 09/100 9/108 Sri Mrinal ,Kunal & Sourav Paul Sri Gostha Paul
101 09/101 9/109 Sri Abdul Hakim **
102 09/102 9/110 Sri Ram Hari Paul ****
103 09/103 9/111 Sri Raton Moni **
104 09/104 9/112 Sri Gaur Paul **
105 09/105 9/113 Sri Nitai Chandra Paul,Rabindra Narayan Paul **
106 09/106 9/115 Md Abdullah **
107 09/107 9/116 Md Abdullah,Idrish Raeen,Smti Jamila Khatoon **
108 09/108 9/117 Seikh Tab Hussain **
109 09/109 9/118 Smti Dapi devi Kejriwal **
110 09/110 9/119 Sri Kamal Kr Jain **
111 09/111 9/120 Sri Subudh Ch Paul & Nirmal Kr Paul Late Sudhir Ch Paul
112 09/112 9/121 Sri Sudhir Ch Paul **
113 09/113 9/122 Sri Radha Shyam Paul Lt.Sun Mohan Paul
114 09/114 9/123 Sri Wazir Khan **
115 09/115 9/124 Sri Champalal Serawgi(HotelAshok) **
116 09/116 9/125 Sri Hiralal Serawgi **
117 09/117 9/126 Smti Ginaya Devi Kedia **
118 09/118 9/127 Sri. Prakash Ch.,Maina Devi , Manish Kr. Sushil Kr. Jain S/o. Lt. Nemichand , W/o. S/o. Shantilal Jain
119 09/119 9/128 Sri Abdul Hamid **
120 09/120 9/129 Sri Makbul Alam **
121 09/121 9/130 Dr. Muzib Khan Lt Ali Ahmed Khan
122 09/122 9/131 Tarachand Godha Late Bhagchand Godha
123 09/123 9/132 Tarachand Godha Late Bhagchand Godha
124 09/124 9/133 Sri. Deepu Dutta & Others Lt. Sudhir Ch. Dutta
125 09/125 9/134 Sri Satish Ch Dutta **
126 09/126 9/135 Md Nazir Ahmed **
127 09/127 9/136 Sri Prahlad Rajak Late Sabir Rajak
128 09/128 9/137 Smti Amina Khatoon W/O Lt.Jainul Abedin
129 09/129 9/138 Sri Faizur Khan **
130 09/130 9/139 Sri Ayub Ali Md Manu Ali
131 09/131 9/140 Sri Narayan Paul, & Sri Madhu sudan Paul Late Gurupada Paul
132 09/132 9/141 Sri Gurupada Paul **
133 09/133 9/142 Sri Radharam Roi **
134 09/134 9/143 Sri Surendra Chandra Rai Lt. Sarup Rai
135 09/135 9/144 Sri Prasad Rabidas Late Debraj Rabidas
136 09/136 9/145 Smti.Nageswari Devi,Rabindar,rajesh,Brijesh,Dinesh Thakur Late.Manager Thakir
137 09/137 9/145(A) P.M.Mazumdar **
138 09/138 9/145(B) P.M.Mazumdar **
139 09/139 9/145(C) Smti Joya Dey W/O Sri Pradeep Dey
140 09/140 9/146 Smti Karima Bibi **
141 09/141 9/147 Hakim Ali (OCCUPIER) **
142 09/142 9/148 Smti Karima Bibi **
143 09/143 9/149 Smti Panimai Begum **
144 09/144 9/151 Smti Kanta Bala Mazumdar **
145 09/145 9/152 Smti Mamuda Khatoon Late Mustafa
146 09/146 9/153 Md Mustafa **
147 09/147 9/154 Md Mustafa **
148 09/148 9/155 Md Mustafa **
149 09/149 9/156 Sri Deb Singh Pal,Sri Debjit Pal **
150 09/150 9/157 Sri Mrinal Kanti Mazumdar **
151 09/151 9/159 Sri Uma Kanta Pal **
152 09/152 9/160 Sri Mannalal Laskar **
153 09/153 9/161 Sri Prakesh Sain **
154 09/154 9/161(A) Sri Om Prakash Sharma **
155 09/155 9/161(B) Smti Dayamanti Verma **
156 09/156 9/161(C) Sri Shant kr Shyam,Sunder Choudhury **
157 09/157 9/161(D) Sri Bashisth Thakur **
158 09/158 9/161(E) Sri Banwarilal Sain **
159 09/159 9/161(F) Sri Bishnu Rai Lt.Asrfi Rai
160 09/160 9/162 Sri Abdul Malik **
161 09/161 9/163 Sri Abdul Malik **
162 09/162 9/164 Sri Abdul Malik **
163 09/163 9/165 Sri Abdul Malik **
164 09/164 9/166 Sri Abdul Hamid **
165 09/165 9/167 Sri Abdul Hamid **
166 09/166 9/168 Muhibuddin Mistry **
167 09/167 9/169 Late Aminuddin Ahmed **
168 09/168 9/170 Late Aminuddin Ahmed **
169 09/169 9/171 Late Aminuddin Ahmed **
170 09/170 9/172 Sri Hiralal Tamuli **
171 09/171 9/173 Sri Toki Ahmed **
172 09/172 9/174 Sri Toki Ahmed **
173 09/173 9/175 Smti Bibi Begum **
174 09/174 9/176 Sri Moinuddin Ahmed **
175 09/175 9/177 Nirmala Sundari Dey **
176 09/176 9/179 Sri Radha Shyam Paul Nishi Kant Paul
177 09/177 9/180 Sri Radhe Shyam Paul Late Nishi Kant paul
178 09/178 9/181 Sri Umesh Paul **
179 09/179 9/182 Sri Anant Sahu **
180 09/180 9/183 Sri Sew Kr Sahu **
181 09/181 9/184 Sri Binda Shah Chattak Shas
182 09/182 9/185 Sri Bikram Ujja **
183 09/183 9/186 Sri Sew Bahadur Singh **
184 09/184 9/187 Sri Sew Bahadur Singh **
185 09/185 9/188 Sri Noor Jahan **
186 09/186 9/189 Sri Sahidun Nisha **
187 09/187 9/190 Sri Muhibur Haque **
188 09/188 9/191 Sri Rahan Ahmed **
189 09/189 9/192 Sri Sirazuddin Ahmed **
190 09/190 9/193 Sri Sirazuddin Ahmed **
191 09/191 9/194 Sri Phukan Ali **
192 09/192 9/195 Sri Phukan Ali **
193 09/193 9/196 Sri Nurul Islam **
194 09/194 9/197 Smti.Surayya Begum W/O Sagir Ahmed
195 09/195 9/198 Smti Tarabati Medhi,Smti Sunamoti Medhi *
196 09/196 9/199 Sri Surendra Sarma Lt R.P.Sarmah
197 09/197 9/200 Sri Gobin Chandra Das **
198 09/198 9/201 Sri Ayodhyanath Pandey Lt Sripati Pandit
199 09/199 9/202 Sri Gauri Sankar,Sri Dhanukadhar Sha **
200 09/200 9/203 Sangit Bidyalaya **
201 09/201 9/204 Kayum Brothers **
202 09/202 9/205 Kayum Brothers (godawn) **
203 09/203 9/206 Kayum Brothers **
204 09/204 9/207 Shafi & Sons **
205 09/205 9/208 Saukat Mazid & Brothers **
206 09/206 9/211 Arif Nawaz Barik **
207 09/207 9/212 Arif Kamal Malik **
208 09/208 9/213 Abdul Wazid & Brothers **
209 09/209 9/214 Sri Deb Kumar Tewari **
210 09/210 9/215 Sri Mahiuddin **
211 09/211 9/216 Sri Mahiuddin **
212 09/212 9/217 Smti Manuwara Begum **
213 09/213 9/218 Sri Muslim Khan **
214 09/214 9/219 Sri Azizullah **
215 09/215 9/220 Sri Mamuda Rahman **
216 09/216 9/221 Smti Aktari Begum **
217 09/217 9/222 Sri Abdul Hakim **
218 09/218 9/223 Sri Abdul Hakim **
219 09/219 9/224 Sri Abdul Hakim **
220 09/220 9/225 Sri Abdul Matlib,Smti Mahibun Nessa Lt Abdul Mazid
221 09/221 9/226 Sri Safiur Rahman **
222 09/222 9/227 Smti Taslima Begum **
223 09/223 9/228 Sri Ramdas Kharwa Late Monbahar Kharwa
224 09/224 9/229 Sri Ramesh Shah **
225 09/225 9/230 Jatin Chandra Das **
226 09/226 9/231 Paioneers Sporting Club **
227 09/227 9/232 Sri Nilkanta Das Late Moria Das
228 09/228 9/233 Sri Mahendra Das **
229 09/229 9/234 Smti Phuleswari Sensua **
230 09/230 9/235 Sri Amulyan Kanta Das **
231 09/231 9/236 Sri Tubaraj Das **
232 09/232 9/237 Sri Bhagi Das **
233 09/233 9/238 Sri Pradip Das **
234 09/234 9/239 Sri Ram Chandra Das **
235 09/235 9/240 Smti Samsun Begum **
236 09/236 9/241 Keshab Chandra Das **
237 09/237 9/242 Sri Mahabir Das **
238 09/238 9/243 Sankar Das **
239 09/239 9/244 Sri Goulan Das **
240 09/240 9/245 Sri Khagen Das **
241 09/241 9/246 Sri Purnima Das **
242 09/242 9/247 Sri Shaniya Sahu **
243 09/243 9/254 Sri Rafikul Hussain **
244 09/244 9/255 Sri Mahtab Hussain **
245 09/245 9/256 Smti Phulena Ahmed Late Salimuddin Ahmed
246 09/247 9/258 Sri Tahair Hussain **
247 09/248 9/259 Sri Anwar Hussain **
248 09/249 9/260 Smti Nazmara Begum **
249 09/250 9/261 Md Akhtar Hussain & Others **
250 09/251 9/263 Md.Shajahan Ali Late.Dewan Ali
251 09/252 9/264 Sri Sirajuddin Ahmed **
252 09/253 9/265 O.B.C.Centre **
253 09/254 9/266 Sri Abdul Gaffar **
254 09/255 9/267 Md Gahar Ali **
255 09/256 9/268 Md Gahar Ali **
256 09/257 9/269 Md Azim ,Abdul Gaffar,Abdul Rahim Abdullah Mistry
257 09/258 9/270 Sri Bikram Shah **
258 09/259 9/271 Sri Siba Prasad Borthakur Late Hari Prasad Borthakur
259 09/260 9/272 Sri Bhuban Sarma **
260 09/261 9/273 Sri Tileswar Gogoi **
261 09/262 9/274 Sri Durlab Sarma **
262 09/263 9/275 Sri Sadananda Baruah **
263 09/264 9/276 Smti Rajatan Nissa **
264 09/265 9/277 Smti Jaitun Nissa **
265 09/266 9/278 Sri Babu Master **
266 09/267 9/279 Sri Sikander Ali **
267 09/268 9/280 Sri Mamuda Bibi **
268 09/269 9/281 Sri Abdul Sattar **
269 09/270 9/282 Md Nurul Haque Lt nurul Amin
270 09/271 9/283 Sri Shayatuddin Ahmed **
271 09/272 9/284 Sri Abdul Jabbar **
272 09/273 9/285 Md Shiraj Khan **
273 09/274 9/286 Abdul Ali **
274 09/275 9/287 Sri Abdul Ali **
275 09/276 9/288 Sri Tajmul Hussain **
276 09/277 9/289 Sri Prakash Rajak **
277 09/278 9/290 Sri Hari Kanta Rajak **
278 09/279 9/291 Sri Nivaz Rajak **
279 09/280 9/292 Sri Anwar Hussain **
280 09/281 9/293 Sri Khadaran Rajak **
281 09/282 9/295 Sri Anwar hussain **
282 09/283 9/296 Sri Jahar Ali **
283 09/284 9/297 Sri Gokul Das **
284 09/285 9/298 Sri Siraj Ahmed Late Mofijuddin Ahmed
285 09/286 9/299 Sri S.B.Jaman **
286 09/287 9/300 Sri Habiram Kalita **
287 09/288 9/301 Sri Tankeswar Baruah **
288 09/289 9/302 Sri Prashed Chandra Tamuli **
289 09/290 9/303 Sri Mahananda Bordoloi **
290 09/291 9/304 Sri Mahananda Bordoloi **
291 09/292 9/305 Sri Hiranya Kumar Baruah **
292 09/293 9/306 Sri.Dulu Kr Boruah Late.Hiren Sharma Boruah
293 09/294 9/307 Sri Mahatabuddin Ahmed **
294 09/295 9/308 Sri Dilip Bordioloi **
295 09/296 9/309 Sri Dilip Bordoloi **
296 09/297 9/310 Smti Anu Bordoloi **
297 09/298 9/311 Sri Hira Bordoloi **
298 09/299 9/312 Mukta Bordoloi **
299 09/300 9/313 Sri Israil Khan **
300 09/301 9/316 Sri Zaki Ahmed Late Nazir Ahmed
301 09/302 9/317 Smti Shanti Baruah **
302 09/303 9/318 Sri Sudhakar Dowarah **
303 09/304 9/319 Sri Nilambar Dutta **
304 09/305 9/320 Sri Ram Prasad Das **
305 09/306 9/321 Sri Nagendra Nath Changkakoti **
306 09/307 9/322 Sri Bakul Das **
307 09/308 9/323 George Institution **
308 09/309 9/324 Mahanta Chandrma Dsa,Hanuman Gari Mandir, **
309 09/312 9/327 Mahanta Chandrma Das,Hanuman Gari Mandir, **
310 09/314 9/329 Miss Khadija Khatoon **
311 09/315 9/349 Abul Hussain **
312 09/316 9/350 Jaiboon Nissa **
313 09/317 9/351 Rupali Das **
314 09/318 9/352 Mainuddin Ahmed **
315 09/319 9/353 Sri Babar Khan . Late Sharafat Khan
316 09/320 9/354 Sanjay klumar Sribastav **
317 09/321 9/355 Secretary Amaraguri Juvak Sangha R-710 **
318 09/322 9/356 Kulawati Shah On Lease Municipal Land **
319 09/323 9/357 Smti Bimala Devi Sureka **
320 09/324 9/358 Md Islam **
321 09/325 9/359 Sirazur Rahman **
322 09/326 9/360 Sisir Kumar Sarma **
323 09/327 9/361 Pyari mohan Dhar **
324 09/328 9/362 Md Idris **
325 09/329 9/363 Smti Samsun Begum Lease Land Of Sarajunath Panday **
326 09/330 9/364 Hafijullah Ahmed **
327 09/331 9/365 Md Islam **
328 09/332 9/366 Smti Kalawati Devi **
329 09/333 9/367 Md. NaushadAhmed, Md. Asif Iqbal,Md.Hamid Iqbal Md Mumtaz
330 09/334 9/369 Azizur Rahman **
331 09/335 9/370 Azizur Rahman Lt A,Rahman
332 09/336 9/371 Abdul Motlib Lt Abdul Wahid
333 09/337 9/372 Smti Rafika Rahman,Misss Shahnaz Akhtar Lt Faizur rahman
334 09/338 9/373 Md Ilius Khan Lt Badsah Khan
335 09/339 9/374 Sri Jawahar Shah L/O Suraj Nath panday Sri Raghunath Panday
336 09/340 9/375 Sadara Begum **
337 09/341 9/376 Wazul Hussain Lt Jamir hussain
338 09/342 9/377 Sri Ram Singhasan Dubey Lt Raja Ram Dubey
339 09/343 9/378 Sri Yakub Ansari ,Nazir Ansari,Adam Ansari,Kashim Ansari Rohmat Ansari
340 09/344 9/379 L/OG.Panday,H/O K.Prasad,Sidsewar kanu **
341 09/345 9/380 Sri Darbari Thakur,L/O/Moti Singh **
342 09/346 9/381 L/O G.N.PandayH/OK.P.Panday **
343 09/347 9/382 Smti Munni Begun **
344 09/348 9/383 Sri Mainul,Faridul,and Idul Haque Lt Nurul haque
345 09/349 9/384 H/O Ram Awotar Verma Lt Rup Narayan Verma
346 09/350 9/382(A) Sri Ram Nath Gauria Lt Saltani Gauria
347 09/351 9/383(B) H/O Iftiqur Ahmed,L/O Derajuddin Ahmed Derajuddin Ahmed
348 09/352 9/385 H/O Tazamul Hussain,L/O Sultana Begum W/O Sri Kutub Ali
349 09/353 9/386 Smti Kalawati Shah W/O Sri. Suresh Shah
350 09/354 9/387 Sri Suraj Prasad Shah Lt roton Pd Shah
351 09/355 9/388 Sri Abdul Motin Lt A.Salam
352 09/356 9/389 Uma Sankar Gupta ,Kedar Nath Gupta Late Baliram Gupta
353 09/357 9/390 Sri Gurakh Pandit Lt S.Pandit
354 09/358 9/390(A) Smti Khadija Khatoon **
355 09/359 9/392 Smti Bindhy Chal Devi **
356 09/360 9/393 Kaji Safiqul Islam Kaji Nurul Islam
357 09/361 9/394 Sri Khemani Das & 5 Brothers (Das Bro Saw Mill) **
358 09/362 9/395 Sri Jagarnath Shah, Lt. Sitaram Shah
359 09/363 9/396 Smti Noori Ahmed L/O- Tazamul Hussain Lt Riazuddin Ahmed
360 09/364 9/397 Marioum Nisha **
361 09/365 9/398 Smti Halima.Khatoon **
362 09/366 9/399 Smti Kamala paswan W/O- Krishnadew paswan
363 09/367 9/400 Md Abdul Kadir,Md Abdul Azim **
364 09/368 9/402 Kutubon Nissa **
365 09/369 9/403 Smti Saidun Nissa **
366 09/370 9/405 Smti Devika Duwarah,Sri Prantik & Simantik Duwarah Late Jayakar Duwarah.
367 09/371 9/406 Ataur Rohman Lt S.Rohman
368 09/372 9/404 Gauhar Ali Lt M.J.Ali
369 09/373 9/407 Tahir Hussain **
370 09/374 9/408 Lalita Mishra, L/o. Rama Nand Pandey & Sachita Nand Pandey W/o.Ajoy Kr. Mishra
371 09/375 9/409 Smti Kumudini Bala **
372 09/376 9/411 Sri Akbar Ali Lt A.Motin
373 09/377 9/412 Guljar Pd Dusad Lt T.P.Dusad
374 09/378 9/413 Md Kalu Seikh,Akel Mirdha,Ashn Begum **
375 09/379 9/414 Sri Jaharul Hussain LT A.D.hussain
376 09/380 9/415 Sri Rayaluddin Ahmed **
377 09/381 9/416 L/O Rama Nanda Panday.H/O Manju Devi Bhargav w/O Champalal Bhargav
378 09/382 9/417 Sri Gopal Das Lt S.N.Panday
379 09/383 9/418 Ramananda Panday **
380 09/384 9/419 Ambikananda Panday A Panday
381 09/385 9/420 Occupier Ram Chandra Yadav **
382 09/386 9/421 Motilal Singh **
383 09/387 9/422 Mrs Ram Piari Singh W/O Late Shyam Sundar Singh
384 09/388 9/423 Md Hanif **
385 09/389 9/424 L/O Alimuddin Ahmed -Occupier Mukhtabuddin Ahmed **
386 09/390 9/425 Pritikar Dowerah **
387 09/391 9/426 Sri Deepak Das Lt Banchiram Das
388 09/392 9/427 Sri Niranjan Yadav Lt D.Pd. Yadav
389 09/393 9/428 M/s, Chiranjilal Mahabir Prasad *
390 09/394 9/429 Sri Sankar,Swapan and,Bishnu Deb Lt S.C.Deb
391 09/395 9/430 Sri Mohan Ch Deb Lt Kalikae Deb
392 09/396 9/431 Sri Makhan Lal Dey Sri B.C.Dey
393 09/397 9/432 Smti Sadara Begum **
394 09/398 9/433 Md Habibuddin Ahmed Lt Riazuddin Ahmed
395 09/399 9/434 Md Abdul Aziz Lt Suruj Ali
396 09/400 9/435 Smti Rajia Begum lt Makram Ali
397 09/401 9/436 H/O Sri Swami Nath Sarma Lt Hiralal Sarma
398 09/402 9/437 Sri Brij Mohan Dogra **
399 09/403 9/438 h/O Smti Ram Kumari Devi **
400 09/404 9/439 Md Ilahie Seikh,Md Mannan Laskar **
401 09/405 9/440 Sri Rajesh Rabi Das **
402 09/406 9/441 Smti Zarina Begum **
403 09/407 9/442 Sri Uma Sankar Tamuli Lt B.Tamuli
404 09/408 9/443 Sri. Rabindra Chandra,Sanjit,Biswajit Sarkar Late. Jatindra Ch.Sarkar
405 09/409 9/444 Md Rafiqul Hussain **
406 09/410 9/445 Md Basir Siddique Md Isahaque
407 09/411 9/446 L/O Mst Sadara begum,H/O Izazul Haque **
408 09/412 9/447 Smti Parbati Devi **
409 09/413 9/448 Sri Bhuban Ch Hazarika Rupeswar Hazarika
410 09/414 9/449 Mrs Manowar Sultana **
411 09/415 9/450 Sri Moni Ram Jadav Lt ram Nagina Yadav
412 09/416 9/451 L/O Sachita Nanda Panday,H/O Narayan Tamuli **
413 09/417 9/452 Md Raju Ali **
414 09/418 9/453 Sri Uttam Changkakati **
415 09/419 9/454 Smti Rita Dowerah & Smti Gangotri Dowerah. Late Kripakar Dowerah
416 09/420 9/455 L/O- Sri Sachinda Nath Panday,H/O P/N/Panday **
417 09/421 9/456(A) Sri Bindhyachal Shas Gupta,L/O sasida Nanda Panday **
418 09/422 9/456 Md Imtiyaz Ahmed **
419 09/423 9/457 Smti.Nageswari Devi & Rabindar ,Rajesh,Brijesh,Dinesh Thakur Late.Manager Thakur
420 09/424 9/458 Md Hamidullah Khan Lt Md Hasen Khan
421 09/425 9/459 Sri Anup Kr Das,Pradip Kr Das **
422 09/426 9/460 Md.Saklain Ahmed Lt.Abdul Hasnat
423 09/427 9/461 Sri Panna Lal Jain **
424 09/428 9/462 Md Samsul Hussain **
425 09/429 9/463 Sri Narayan Ch Das **
426 09/430 9/464 Sri Sira Ram Singh **
427 09/431 9/465 Mrs Nurezia Begum **
428 09/432 9/466 Md Wazul Hussain,L/O Sirajuddin Ahmed **
429 09/433 9/467 Md Sirajuddin Ahmed **
430 09/434 9/468 Smti Gita Devi Shah Sri dukhan Shah Lt S.Pd Shah
431 09/435 9/469 Sri Hare Krishna Sutradhar **
432 09/436 9/470 Sri Amar Nath Gupta ,Sri Arjun Pd Gupta **
433 09/437 9/471 Md Rauf Md Hanif **
434 09/438 9/472 Sri Arun Kr Mishra **
435 09/439 9/473 Sri Rabindra Rai **
436 09/440 9/474 Sri Arun,Rinku,Pankaj Kr paul Lt Anil Kr Paul
437 09/441 9/475 Md Hanif **
438 09/442 9/476 Md Habibullah.Md Abdullah **
439 09/443 9/477 Smti Rezina Begum, **
440 09/444 9/478 Sri Chandra Kanta Das Lt Dhambar Das
441 09/445 9/479 Sri Ram Sauhan Mandal **
442 09/446 9/480 Md Anwar Hussain **
443 09/447 9/481 Smti Maya Rani Lodh **
444 09/448 9/482 Mrs Guna Bala Devi (Bordoloi) **
445 09/449 9/483 Sri Raton Das **
446 09/450 9/484 Md Sahidur Rahman **
447 09/451 9/485 Sri Ashok Kr Paul,Anoop,and Pradip Paul :t Hare Krishna Paul
448 09/452 9/486 Md Noor Alam Khan Lt. Habib Khan
449 09/453 9/487 Sri Akhilesh Thakur S.g.Bahadur Thakur
450 09/454 9/488 Md Abdul Sajeed Lt Abdul Wahid
451 09/455 9/489 Sri Sheo Narayan & Dukhan Shah Lt Suruj Shah
452 09/456 9/490 Sri Amjad Ali Lt Khurshed Ali
453 09/457 9/491 Sri Hasan Ali Lt Noor Md Ali
454 09/458 9/492 Sri Arun Barman Lt Bipin Borman
455 09/459 9/493 Sri Bipul Gogoi Sri Kanak Gogoi
456 09/460 9/494 Sri Sona Ram Das ,Chandan Kr Das Lt D.Das
457 09/461 9/495 Sri Govi Kanta Das Lt Dhamodar Das
458 09/462 9/496 Md Yasin Khan Abdul Rahman Khan
459 09/463 9/497 Sri Cishir kr Mazumdar Lt B/Mazumder
460 09/464 9/498 Md Naziruddin Ahmed Lt A.Ali
461 09/465 9/499 Smti Rajiya Devi **

Importent Links